Xuất nhập khẩu hàng hóa - International Merchandise Trade Vietnam 2000

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Tổng cục Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  584.00 gam
 • Kích thước:

  20.2×29 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 302

 

Trên cơ sở nguồn tài liệu ban đầu chủ yếu từ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết Xuất nhâph khẩu hàng hoá Việt Nam năm 2000 nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người sử dụng số liệu.
So với số liệu ước tính 2000 đã công bố trong các ấn phẩm trước đây, số liệu chính thức trong ấn phẩm này có một số thay đổi do được kiểm tra và cập nhật đầy đủ hơn, đặc biệt là sự tăng lên của tổng giá trị xuất khẩu ( 29 triệu USD). Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 77 nước bạn hàng có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 7,4 triệu USD ( trừ Brunây và Lucxămbua) được chi tiết trong lần xuất bản này.
Nội dung cuốn sách bao gồm:
Phần I: Trị giá xuất nhập khẩu gồm 11 biểu
Phần II: Mặt hàng xuất nhập khẩu gồm 6 biểu
Phần III: Xuất nhập khẩu với một số nước bạn hàng hoá 77 biểu
Vinabook xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!