Xây Dựng Thương Hiệu Mạnh Và Thành Công

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Jame R. Gregory
 • Người dịch: Đặng Xuân Nam
  , Nguyễn Hữu Tiến
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  280.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2004
 • Số trang: 284

 

Nội dung sách bao gồm ba phần:
Phần một: Giới thiệu về định nghĩa thương hiệu, cách truyền thông có thể giúp hoặc gây hại, và thú vị nhất – mức độ đóng góp của các thương hiệu vào thành tích tài chính của một công ty.
Phần hai: Giới thiệu về tiến trình bốn bước để phát triển và quản lý thương hiệu. Tiến trình này nhấn mạnh tầm quan tọng của việc đánh giá toàn diện công ty, các khách hàng, các nhà cạnh tranh của nó; tạo một thương hiệu được định rõ và truyền thông thông điệp thương hiệu rõ ràng đến tất cả các phân khúc cử tọa; quản lý thương hiệu qua thời gian và từ xa; đo lường kết quả theo cách nhất quán và toàn diện.
Phần ba: Nêu bật các điển cứu đã phát triển đặc biệt trong tập sách. Minh họa các bài học xây dựng thương hiệu quý giá nhất được định danh từ các kinh nghiệm mà người viết đã đi qua các nước trên thế giới và nhiều năm.
MỤC LỤC:
Lời tựa
Mở đầu
Phần một: Các thương hiệu công ty và khả năng lời lỗ
Các thương hiệu công ty bổ sung giá trị như thế nào?
CoreBrand Power là gì?
Các thương hiệu công ty đóng góp vào thành tích tài chính như thế nào?
Phần hai: Bốn bước tiến đến một tiến trình xây dựng thương hiệu tốt hơn
Bước một: Khám phá
Bước hai: Chiến lược
Bước ba: Truyền thông
Bước bốn: Quản lý
Phần ba: 12 cách hay nhất trong tiến trình xây dựng thương hiệu công ty… bên trong vài thương hiệu mạnh nhất của Mỹ
Cách hay nhất số 1: Có một tầm nhìn xa
Cách hay nhất số 2: Tạo một mối ràng buộc cảm xúc với khách hàng
Cách hay nhất số 3: Sống với thương hiệu
Cách hay nhất số 4: Tạo một nền văn hóa công ty bảo vệ và đánh bóng thương hiệu của bạn
Cách hay nhất số 5: Liên kết thương hiệu với doanh nghiệp
Cách hay nhất số 6: Hãy táo bạo
Cách hay nhất số 7: Hãy nhất quán
Cách hay nhất số 8: Truyền thông thương hiệu công ty 360o
Cách hay nhất số 9: Sở hữu các sáng kiến trong ngành công nghiệp của bạn
Cách hay nhất số 10: Biết cách chọn CEO kế tiếp
Cách hay nhất số 11: Quý trọng nhân viên
Cách hay nhất số 12: Xây dựng một thương hiệu dựa trên một nguyên tắc
Trường hợp tệ hại của việc xây dựng thương hiệu công ty.Mời bạn đón đọc.