Vận Tải - Giao Nhận Quốc Tế Và Bảo Hiểm Hàng Hải

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Dương Hữu Hạnh
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  480.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2004
 • Số trang: 474

 

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Nghiệp vụ vận tải quốc tế
– Chương 1: Vai trò của dịch vụ vận tải trong mậu dịch quốc tế
– Chương 2: Đại cương về vận tải hàng hải
– Chương 3: Nghiệp vụ thuê tàu chợ – tàu chuyến – tàu định hạn
Chương 4: Khía cạnh pháp lý của hợp đồng thuê tàu và vận đơn hàng hải
– Chương 5: Thực hiện hợp đồng vận tải
– Chương 6: Tổn thất chung trong vận tải hàng hải
Chương 7: Khái quát về vận tải container ở Việt Nam và Tp. HCM
– Chương 8: Nghiệp vụ thuê tàu vận tải container hàng hải
– Chương 9: Vận tải đa phương thức quốc tế và dịch vụ thu gom hàng hóa
– Chương 10: Dịch vụ giao nhận hàng hóa trong vận chuyển hàng hải
– Chương 11: Những cơ quan chuyên môn và các chứng từ liên quan đến vận chuyển giao nhận hàng hải
Phần 2: Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vận tải bằng đường biển
– Chương 12: Đại cương về bảo hiểm hàng hóa vận tải bằng đường biển
– Chương 13: Các rủi ro được bảo hiểm và phương thức bồi thường
– Chương 14: Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Anh Quốc
Phụ lục 1: Mua bảo hiểm ở Tổng công ty Bảo Việt Việt Nam
Phụ lục 2: Công ước quốc tế thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển
Phụ lục 3: Công ước của Liên hiệp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển
Phụ lục 4: Quy tắc về chứng từ vận tải đa phương thức của Hội nghị LHQ về buôn bán và phát triển / Phòng thương mại quốc tế
Phụ lục: Các mẫu chứng từ liên quan đến vận tải – giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải.