Ủy Thác Công Việc Hiệu Quả Đừng Để Công Việc Nhấn Chìm Bạn

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhóm Tác Giả Của Business Edge
 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  893974012467
 • Khối lượng:
  220.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa cứng

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2006
 • Số trang: 108

 

Uỷ thác công việc cho phép bạn chia sẻ một số công việc và trách nhiệm của bạn với các thành viên trong nhóm. Đây là một kỹ năng quản lý quan trọng giúp cho ban tổ chức, điều hành và phát triển nhóm của bạn. Cuốn sách này giúp bạn tìm hiểu uỷ thác công việc là gì, tầm quan trọng của nó, và các yếu tố liên quan đến quy trình uỷ thác công việc. Sau khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có khả năng tốt hơn để: Xác định tầm quan trọng của uỷ thác công việc Chỉ ra các cách thức để đạt được sự cân bằng trong phạm vi công việc được uỷ thác Áp dụng các bước trong quá trình uỷ thác và các kỹ năng thực hiện việc uỷ thác công việc một cách hiệu quả Quản lý nhóm làm việc của bạn có hiểu quả hơn. Mục lục: Giới thiệu cuốn sách Phần A: Uỷ thác công việc – Một kỹ năng tối cần thiết Phần B: Đạt được sự cân bằng khi ủy thác công việc Phần C: Chuẩn bị uỷ thác công việc Phần D: Thực hiện uỷ thác công việc Đánh giá kết quả Hãy tóm lược và suy ngẫm. Mời bạn đón đọc.