Từ điển thuật ngữ kế toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Joal Gsiegel & Jaek. Shim – PGS – PTS Đặng Văn Thanh
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  480.00 gam
 • Kích thước:

  16×24,5 cm

 • Ngày phát hành:
  1997
 • Số trang: 379

 

Kế toán là một lĩnh vực năng động với một lượng từ thường xuyên biến đổi. Để nói được ngôn ngữ của nó, bạn phải nắm bắt đựoc những thuật ngữ mới nhất phát sinh và những định nghĩa mới nhất của các thuật ngữ cũ nhất. Chính mục đích của cuốn sách này là trình bày từ vựng kế toán hiện hành của hôm nay- định nghĩa thuật ngữ mới vì nó ảnh hưởng đến nghề kế toán, đồng thời cập nhật ngôn ngữ truyền thống của kế toán và những nguyên lý có liên quan của nó…