Toán Tài Chính Ứng Dụng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Tấn Bình
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  550.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2007
 • Số trang: 370

 

Nội dung có liên quan đến toán tài chính gồm: cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, logarit nhằm: – Ứng dụng tính toán chuỗi giá trị tiền tệ với lãi suất (hoặc suất chiết khấu) không đổi theo thời gian, ứng dụng vào một số phương pháp khấu hao nhanh. – Ứng dụng tính toán giá trị thời gian của tiền tệ theo phương pháp lãi kép, các chỉ tiêu thẩm định dự án, dòng tiền đều, quý vốn chìm, định giá trái phiếu, cổ phiếu, mô hình chiết khấu cổ tức, bảo hiểm nhân thọ. – Ứng dụng tính toán các thời hạn và lãi suất trong bài toán giá trị tiền tệ, lãi suất thị trường tiền tệ. Mục lục tổng quát: Chương 1: Ôn tập cơ sở toán Chương 2: Lãi đơn và chiết khấu đơn Chương 3: Lãi kép và chiết khấu kép Chương 4: Dòng tiền đều Chương 5: Quỹ vốn chìm Chương 6: Trái phiếu Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư Chương 8: Khấu hao Phụ lục Hướng dẫn thực hiện các bảng hệ số Hướng dẫn vẽ đồ thị trên Excel Hướng dẫn hàm phụ trợ: Goalseek Mục lục chi tiết. Mời bạn đón đọc.