Tín Dụng Xuất Nhập Khẩu - Thanh Toán Quốc Tế Và Kinh Doanh Ngoại Tệ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Lê Tùng Vân
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  10160311
 • Khối lượng:
  550.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2006
 • Số trang: 548

 

Cuốn sách này nhằm giới thiệu các cơ chế cơ bản của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, cũng như một vài kỹ thuật trực tiếp rút ra từ các cơ chế này. Về nội dung, cuốn sách được trình bày về những vấn đề của mối quan hệ giữa hoạt động xuất nhập khẩu với hoạt động ngân hàng quốc tế, các vấn đề tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hoạt động tài chính ngoại thương của các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu, các nhà hoạt động ngân hàng, các nhà nghiên cứu, các sinh viên các trường đại học kinh tế…