Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu; Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Chuyên viên kinh tế Lê Tùng Vân
  , GS. TS. Lê Văn Tư
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  513.00 gam
 • Kích thước:

  14,5 x 20,5 cm

 • Ngày phát hành:
 • Số trang: 555

 

Xuất phát từ lợi ích kinh tế, mỗi nền kinh tế và mỗi cá nhân đều cần quan tâm nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế và những tác động của quan hệ này. Cuốn sách được xuất bản nhằm giới thiệu các cơ chế cơ bản của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, cũng như một vài kỹ thuật trực tiếp rút ra từ các cơ chế này. Hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu và những sinh viên các trường đại học kinh tế…