Tìm Hiểu Về Kế Toán Và Phân Tích Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: William H.Webster
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  893507280469
 • Khối lượng:
  245.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2005
 • Số trang: 260

 

Sách được trình bày rõ ràng cả về mặt nội dung và hình thức, gồm 12 chương, gói trọn trong ba phần:
_Phần 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán.
_Phần 2: Diển giải các tài khoản.
_Phần 3: Phân tích các tài khoản công ty.