Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Dờn ( Chủ biên)
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  174.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  2001
 • Số trang: 188

 

Tiền tệ – Ngân hàng là môn lý luận cơ sở, giữ một vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường đại học khối kinh tế tài chính ở Việt Nam.
Cuốn sách Tiền tệ- Ngân hàng được xuất bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trên cơ sỏ thiết kế mục tiêu chương trình đào tạo vừa khoa học vừa phù hợp với thực tiễn.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ
Chương 2: Các chế độ lưu thông tiền tệ
Chương 3: Lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát
Chương 4: Tín dụng và thị trường tài chính
Chương 5: Ngân hàng Thương mại
Chương 6: Ngân hàng Trung Ương và chính sách tiền tệ
Chương 7: Những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế
Chương 8: Những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc