Tiền Tệ - Ngân Hàng Và Thanh Toán Quốc Tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Tiến Sỹ Lê Thị Mận
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  310.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2005
 • Số trang: 300

 

Tiền tệ được Chính phủ sử dụng làm công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế , nó gắn liền với nền sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa .Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường có điều tiềt , vấn đề tiền tệ và hoạt động ngân hàng được mọi người , mọi nghành , mọi giới đặc biệt là các nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm , nó bao gồm 11 chương sau đây : * CHƯƠNG I : Đại cương về tiền tệ * CHƯƠNG II : Chế độ lưu thông tiền tệ * CHƯƠNG III : Lạm phát và biện pháp ổn định tiền tệ * CHƯƠNG IV : Cung và cầu tiền tệ * CHƯƠNG V : Tín dụng và lãi suất tín dụng * CHƯƠNG VI : Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường * CHƯƠNG VII: Ngân hàng Trung Ương * CHƯƠNG VIII: Ngân hàng thương mại * CHƯƠNG IX : Thị trường tài chính * CHƯƠNG X : Thanh toán quốc tế * CHƯƠNG XI : Các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế