Tiền Tệ Ngân Hàng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS.Nguyễn Minh Kiều
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  530.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2006
 • Số trang: 520

 

” Tiền Tệ – Ngân Hàng ” với nội dung bao gồm 15 chương được trình bày theo văn phong đơn giản, mạch lạc và chi tiết, quyển sách này có thể là cẩm nang giúp bạn tự học, hoàn chỉnh thêm kiến thức và lý luận của mình về tiền tệ và ngân hàng. Điểm nhấn trong quyển sách này là tất cả các chương đều được cập nhật hoá, sát thực với công việc và trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên và cán bộ quản lý ngân hàng.Mục lục:Chương1: Đại cương về tiền tệ.Chương 2: Hệ thống ngân hàng.Chương 3: Đại cương về tín dụng.Chương 4: Thị trường tài chính.Chương 5: Tổ chức và hoạt động của NHTM.Chương 6: Hoạt động huy động vốn.Chương 7: Hoạt động cấp tín dụng.Chương 8: Hoạt động thanh toán qua ngân hàng.Chương 9: Hoạt động thanh toán quốc tế.Chương 10: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng.Chương 11: Ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền.Chương 12: Các học thuyết tiền tệ.Chương 14: Chính sách tiền tệ quốc gia.Chương 15: Những khía cạnh quốc tế của tiền tệ – Ngân hàng.Mời bạn đón đọc.