Thương Mại Quốc Tế (Vấn Đề Cơ Bản)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Thành Danh
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  600.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2005
 • Số trang: 536

 

Cuốn sách “Thương Mại Quốc Tế (Vấn Đề Cơ Bản)”:Chương 1: Nhận thức căn bản về doanh thương quốc tế.Chương 2: Mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài.Chương 3: Các lý thuyết kinh tế về ngoại thương, phát triển và đầu tư.Chương 4: Các tổ chức quốc tế.Chương 5: Hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán.Chương 6: Các ảnh hưởng về tài chính.Chương 7: Lực lượng kinh tế xã hội.Chương 8: Những ảnh hưởng của địa hình.Chương 9: Những ảnh hưởng của văn hóa – xã hội.Chương 10: Các lực lượng pháp lý.Chương 11: Lực lượng lao động.Chương 12: Quyền lực cạnh tranh và phân phối.Chương 13: Đánh giá và phân tích thị trường.Chương 14: Marketing quốc tế.Chương 15: Thủ tục và thực hiện xuất nhập khẩu.Chương 16: Quản lý tài chính.Chương 17: Những hệ thống sản xuất.Chương 18: Kế hoạch chiến lược và mô hình sản xuất.Chương 19: Kiểm soát và bố trí cán bộ nhân viên.Chương 20: Những xu hướng và phương hướng mới.