Thuế Và Kế Toán Thuế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  920.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 540

 

Nhằm giúp cho bạn đọc, cán bộ kế toán, các nhà quản lý nắm bắt và vận dụng đúng đắn nội dung chế độ kế toán Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới ban hành về thuế, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách: Thuế Và Kế Toán Thuế (Sửa Đổi, Bổ Sung Theo Các Thông Tư Mới Nhất Của Bộ Tài Chính).
Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:
Chương 1: Kế toán Thuế giá trị gia tăng
Chương 2: Kế toán Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương 3: Hạch toán Thuế xuất nhập khẩu
Chương 4: Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 5: Nội dung phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phụ lục: Các văn bản pháp luật mới nhất về Thuế.