Thuế Và Kế Toán Thuế Năm 2008

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020010001925
 • Khối lượng:
  594.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2008
 • Số trang: 476

 

Kế Toán và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống  thuế và kế toán để phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là các vấn đề luôn được quan tâm bởi các cơ quan quản lý nhà nước.Trong phạm vị doanh nghiệp, kế toán và thuế cũng có vai trò to lớn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Am hiểu các luật thuế, chấp hành tốt các quy định về thuế là một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu quả quản lý. Tổ chức công tác kế toán phù hợp với điều kiện và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp được các thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý và cũng là một trong những nội dung quản lý có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành doanh nghiệp.Trong thời gian qua, các loại thuế và hệ thống kế toán doanh nghiệp đã có những sửa đổi, bổ sung trên nhiều mặt để không ngừng phủ hợp với sự đổi mới trong quản lý kinh tế cũng như sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước ta. Cuốn sách “Thuế Và Kế Toán Thuế Năm 2008” được biên soạn nhằm giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, các người thực hành kế toán và các bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật được những thông tin mới nhất về thuế và kế toán.Mục lục:Lời nói đầuHệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệpChương mở đầu: Tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu thuế ở doanh nghiệpChương 1: Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăngChương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế TTĐBChương 3: Thuế xuất nhập khẩu và kế toán Xuất khẩu, nhập khẩuChương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpThông tư 134 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDNThông tư 134/20077TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài ChínhMời bạn đón đọc.