Thuế 2012 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1450.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20.5 x 28.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2011
 • Số trang: 620

 

+ Áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 01/01/2012.
+ Điều chỉnh thuế suất cho hơn 1.000 dòng thuế của Biểu thuế NK và hơn 40 dòng thuế của Biểu thuế XK để thực hiện cam kết WTO 2012.
+ Thay đổi mã số hàng hoá, tên hàng hoá, số lượng dòng thuế, mức thuế suất và kết cấu của Biểu thuế, sửa đổi, bổ sung chú giải đầu chương, tên hàng hóa, mã số hàng hóa theo danh mục AHTN 2012.
+ Bổ sung thêm chương 98 để qui định mức thuế suất riêng cho một số mặt hàng, nhóm mặt hàng đặc thù, bổ sung thêm một số phân nhóm mới, mặt hàng mới quan trọng trong thương mại quốc tế; định danh các loại hóa chất, chất bảo vệ thực vật, các chất làm suy giảm tầng ozone, xóa bỏ hơn 40 phân nhóm hàng có kim ngạch NK thấp.
+ Tăng 1.258 dòng thuế so với danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa của các nước ASEAN và tăng 336 dòng thuế so với danh mục biểu thuế NK ưu đãi hiện hành của Việt Nam.
Mời bạn đón đọc.