Thuế 2010 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Áp Dụng Ngày 01/01/2010)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  1700.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20.5×28.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2009
 • Số trang: 816

 

+ Áp dụng cho các tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 01/01/2010
– Bãi bỏ hoàn toàn Biểu thuế XK-NK cũ theo quyết định 106/QD-BTC. Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mới theo danh mục mặt hàng chịu thuế theo thông tư 216/2009/TT ban hành ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính. Tiếp tục cắt giảm 1.654 dòng thuế thực hiện cam kết năm 2010 trong WTO
– Cắt giảm hàng nghìn mặt hàng thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định CEPT/AFTA, ACFTA, AKFTA, AJCEP, VJEPA, AANZFTA.
– “Thuế 2010 – Biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu”, được tổng hợp từ những qui định:
– Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường (Thông tư 216/2009/TT-BTC)
– Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong phạm vi ASEAN (CEPT/AFTA).
– Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)
– Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)
– Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – JAPAN (AJCEP)
– Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tư do ASEAN-Úc-Niu Di-Lân giai đoạn 2010 – 2012 (Thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất AANZFTA)
– Thuế GTGT đối với hàng hóa Nhập khẩu
“Thuế 2010” được biên soạn một cách khoa học, tiện lợi và chính xác, tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại HS của WCO, tiêu chuẩn danh mục AHTN phiên bản 2007/1, với hệ thống mã số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của tổ chức Hải quan thế giới, mã hóa ở cấp độ 12 số cho tất cả các dòng thuế phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.
Mời bạn đón đọc.