Thực Hành Kỹ Năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2008
 • Số trang: 400

 

  Thực Hành Kỹ Năng Quản Trị Nguồn Nhân Lực:
“Quản trị là làm đúng mọi việc;
Lãnh đạo là làm những việc đúng.”
Vai trò của quản trị viên ngày càng phải cáng đáng nhiều trách nhiệm, quan hệ với lãnh đạo cấp trên và sâu sát với nhân viên dưới quyền để lãnh đạo họ cho có hiệu quả.
Quyển sách này tập trung giới thệu những kỹ năng cần thiết để giúp quản trị viên các cấp thoả mãn những trông đợi từ cả hai phía; có như vậy họ mới có thể đóng góp hữu hiệu nhất cho hoạt động của doanh nghiệp.
Trong sự toàn cầu hoá về chất lượng và cải thiện năng xuất, trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, rất cần đến sự lãnh đạo xuất chúng và những kỹ năng quản trị hiện đại.Việc quản trị, vốn là sự quản lý người khác làm việc, chi có thể thành công nếu tuân theo ba điều kiện cơ bản:
– Quản trị viên phải có khả năng lãnh đạo và động viên mọi người;
– Quản trị viên phải có khả năng khuôn đúc mọi người vào thành một tổ/ nhóm/ đội có những mục tiêu chung;
– Và trên hết, quản trị viên phải có khả năng sử dụng những tài sản giá trị nhất của công ty, đó là nguồn nhân lực, sao cho mọi người đều được thoả mãn.
Quyển sách này sẽ cho bạn cơ hội phân tích bản thân mình qua những bảng câu hỏi và những bài tập ứng dụng để hiểu rõ mình hơn. Nó giúp bạn nhìn ra những mặt mạnh và ưu thế của mình, đồng thời cũng ý thức được rằng có thể có những cách làm tốt hơn là cách mà bạn vẫn nghĩ, quyển sách này không chỉ cho bạn cơ hội để thực tập quản trị, mà còn hiến cho bạn một qui trình tư duy. Nó giúp cho các bạn là sinh viên cùng đông đảo bạn đọc quan tâm để tham khảo.
Mục lục:
Lời nói đầu
Dẫn nhập
Chương 1: Lãnh đạo mọi người
Chương 2: Động viên
Chương 3: Triển khai nhóm hiệu quả
Chương 4: Lập kế hoạch hành động của nhóm
Chương 5: Phát huy vai trò của nhóm
Chương 6: Giải quyết vấn đề và ra quyết định
Chương 7: Phỏng vấn
Chương 8: Phát triển đội ngũ nhân viên
Chương 9: Giám sát
Chương 10: Đánh giá sự phát triển.
Mời bạn đón đọc.