Thực Hành Kiểm Toán

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  330.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2006
 • Số trang: 268

 

Thực Hành Kiểm Toán: Hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh với sự hiện diện của hơn 80 công ty kiểm toán trong và ngoài nước. Với mười bốn (14) năm, nguồn nhân lực kiểm toán đã lớn mạnh cả số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, lực lượng kiểm toán viên hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng mở rộng và phát triển của thị trường kiểm toán. Hiện nay, nguồn nhân lực chủ yếu được đào tạo kiểm toán viên là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc khối kinh tế trong cả nước và nước ngoài nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng cũng như kiến thức thực tế của các công ty kiểm toán. Vì vậy, hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đại học, kể cả sinh viên ngành kiểm toán, khi ra việc đều phải tiếp tục được đào tạo nhất là thực hành kiểm toán. Thực tế chương trình đào tạo và giáo trình môn học kiểm toán tại các trường đại học vẫn chỉ là lý thuyết, chưa gắn kết với thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi ra trường. Cuốn sách “Thực hành kiểm toán” được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc và sinh viên tìm hiểu về kiểm toán và tiếp cận hoạt động kiểm toán trong thực tế. Đây là một trong những tài liệu đầu tiên có gắn kết giữa lý thuyết với thực hành về kiểm toán rất bổ ích cho sinh viên đại học khối kinh tế và những người đang làm công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp. Mục lục: Lời giới thiệu Lời nói đầu Phần 1: Tóm tắt lý thuyết kiểm toán Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm toán Chương 2: Quy trình kiểm toán Chương 3: Kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính Phần 2: Thực hành kiểm toán Chương 1: Một số nguyên tắc lập hồ sơ kiểm toán Chương 2: Thực hành kiểm toán Chương 3: Hoàn tất kiểm toán Phụ lục Mời bạn đón đọc.