Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  700.00 gam
 • Kích thước:

  17×24 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2006
 • Số trang: 544

 

Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp:Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, các quy định về kế toán cũng có nhiều thay đổi nhằm tạo ra sự hoà hợp giữa kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của chế độ kế toán cũng đặt ra cho những người làm kế toán nhu cầu phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến thức về kế toán. Cuốn sách “Thực hành kế toán doanh nghiệp” nhằm giúp các doanh nghiệp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày tại doanh nghiệp đúng chế độ. Cuốn sách được biên soạn căn cứ vào Chế độ kế toán hiện hành áp dụng trong các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Luật Kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.Mục lục:Lời nói đầuChương 1: Các vấn đề cơ bản của hạch toán kế toánChương 2: Hạch toán tài sản cố địnhChương 3: Hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ và thanh toán với người bánChương 4: Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản tính theo lươngChương 5: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmChương 6: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và thanh toán với người muaChương 7: Hạch toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuậnChương 8: Hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các loại tiền vayChương 9: Hạch toán thanh toán và trích lập dự phòngChương 10: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn quỹ chuyên dùngChương 11: Kế toán cổ phiếu trong công ty cổ phầnChương 12: Kế toán phát hành trái phiếuChương 13: Kế toán kinh doanh hàng hoá ở công ty thương mạiChương 14: Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hoáChương 15: Báo cáo tài chínhPhần phụ lụcMời các bạn đón đọc.