Thống Kê Trong Kinh Doanh Và Quản Lý

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: MBA. Nguyễn Văn Dung
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020010002755
 • Khối lượng:
  572.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2010
 • Số trang: 432

 

Quyển sách này giúp các nhà quản lý và chuyên viên các công cụ thống kê mang tính phán đoán và định lượng:
Thống kê mô tả (Descriptive) về tình huống
Thống kê suy diễn (Inference) về tình huống
Các phương pháp chọn mẫu để khảo sát
Các phương pháp kiểm định (Testing) để chọn phương án đúng
Tính toán các trị trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn là các đặc trưng về xu hướng và mức độ biến động so với vị trí trung tâm.
Phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis)
Xác định phân bố xác suất (Probabilities distribution) nhằm mô phỏng thực tiễn.
Đặc biệt quyển sách tích hợp các yếu tố:
Lý thuyết cơ bản
Bài toán tình huống đa dạng về kinh doanh và quản lý trong thực tiễn
Đáp án các bài toán.
Mời bạn đón đọc.