Thanh Toán Quốc Tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Trầm Thị Xuân Hương
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  485.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2006
 • Số trang: 416

 

Nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu của độc giả có quan tâm đến chuyên nghành tài chính – ngân hàng . Chúng tôi xin giới thiệu quyển Thanh toán quốc tế với những kiến thức về kỹ thuật giao dịch với ngân hàng trong thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái trên thị trường quốc tế .Nội dung quyển sách được xây dựng trên cơ sở các quy định quốc tế về thanh toán quốc tế theo tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế đồng thời kềt hợp với tạp quán thương mại quốc tế hiện hành và các quy định cụ thể đang áo dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam .