Tài Trợ Tín Dụng Ngân Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Một Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Trương Quang Thông
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030070002480
 • Khối lượng:
  176.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5 x 20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2010
 • Số trang: 126

 

Sách có nội dung như sau:
Chương 1: Tổng quan lý thuyết về các doanh nghiệp nhỏ và vừa
    Khái niệm các DNNVV
    Các đặc điểm tài chính chuyên biệt của các DNNVV
    DNNVV và các lý thuyết tài chính hiện đại khác
    Vai trò của các DNNVV
Chương 2: Bức tranh tổng quan về DNNVV tại Việt Nam
   Thực trạng của các DNNVV Việt Nam qua các số liệu thống kê và các cuộc khảo sát trước đây
   Các chính sách trợ giúp DNNVV tại Việt Nam
   Quản lý Nhà nước về trợ giúp phát triển DNNVV
   Những đúc kết từ kinh nghiệm nghiên cứu các nước
Chương 3: Kết quả khảo sát về tài trợ tín dụng cho các DNNVV
   Kết quả cuộc khảo sát DNNVV
   Kết quả khảo sát ngân hàng về vấn đề tài trợ tín dụng cho DNNVV
Mời bạn đón đọc.