Tài Liệu Hướng Dẫn Về Thuế (Quý II - 2007)

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  400.00 gam
 • Kích thước:

  14,5×20,5 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2007
 • Số trang: 336

 

Tài Liệu Hướng Dẫn Về Thuế (Quý I I – 2007):”Tài Liệu Hướng Dẫn Về Thuế” giúp độc giả thuận tiện trong việc cập nhật, tra cứu chính sách chế độ về thuế, giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời giúp cơ quan và cán bộ thuế tổng hợp xuyên suốt về chính sách chế độ thuế theo từng quý trong năm, thực hiện công tác hành thu một cách thuận lợi.Tài liệu được tập hợp và sắp xếp theo hệ thống các nội dung đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, quyết toán thuế, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế… của cơ quan có thẩm quyền. Sách được chia thành 7 phần theo hệ thống như sau:- Phần 1: Thuế giá trị gia tăng – thuế tiêu thụ đặc biệt – thuế xuất nhập khẩu – Phần 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp – thuế thu nhập cá nhân.- Phần 3: Hoá đơn chứng từ.- Phần 4: Ưu đãi miễn giảm thuế.- Phần 5: Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế áp dụng cho các đơn vị liên quan tới yếu tố nước ngoài.- Phần 6: Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế liên quan tới nhà đất.- Phần 7: Chính sách chế độ và cách khoản thu khác.Mời bạn đón đọc.