Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Bộ Tài Chính
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935206509724
 • Khối lượng:
  792.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  19 x 27 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2013
 • Số trang: 472

 

Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Đơn Vị Nhà Nước Kế Toán
Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng nhà nước (tái bản lần 3) và giao cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam phát hành. Cuốn sách đã được cập nhật nhằm phù hợp với sự thay đổi toàn diện của cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, mục lục ngân sách nhà nước, các quy định về hướng dẫn mở tài khoản tại KBNN, quy định về tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu – chi NSNN…. cũng như sự thay đổi của chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Chi tiết cuốn sách như sau:
1. Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước
2. Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu- chi NSNN, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
3. Mở và sử dụng tài khoản tại KBNN
4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
5. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
6. Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN
7. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
8. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN, đơn vị HCSN và đơn vị đặc thù
9. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
10. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN
Mời bạn đón đọc.