Tài Chính Quốc Tế (Tái Bản Lần 2 Có Sửa Chữa Và Bổ Sung)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Định
  , Nguyễn Thị Liên Hoa
  , Nguyễn Thị Ngọc Trang
  , Trần Ngọc Thơ
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  840.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  11/2001
 • Số trang: 418

 

Giáo trình Tài Chính Quốc Tế do tập thể tác giả TS. Trần Ngọc Thơ và TS. Nguyễn Ngọc Định (đồng chủ biên) , TS. Nguyễn Thị Liên Hoa, TS Nguyễn Thị Ngọc Trang và GV. Nguyễn Khắc Quốc Bảo bộ môn Tài chính doanh nghiệp – Khoa Tài chính doanh nghiệp & Kinh doanh tiền tệ trường ĐH Kinh Tế TP. HCM biên soạn.
Đây là lần tái bản thứ hai với rất nhiều sửa đổi và bổ sung: đưa vào các bài đọc thêm trích lược từ các báo cáo thường niên mới nhất (2002) của IMF, WB đánh giá các vấn đề có liên quan đến từng chương trong quyển sách, giới thiệu thêm những ứng dụng cơ bản của phân tích hồi quy và cach sử dụng phần mềm Excel để đánh giá các mối liên hệ giữa thâm hụt cán cân thanh toán với lạm phát; mối liên hệ trong thực tế giữa lạm phát và tỷ giá; mối liên hệ trong thực tế giữa lãi suất và tỷ giá; mối liên hệ giữa thay đổi chỉ số giá hàng tiêu dùng (CPI) với cung tiền tệ, tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và chỉ số của nhiều tỷ giá khác nhau cho một rổ các loại tiền; v.v…
Sách được biên soạn để sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho sinh viên các hệ theo học chuyên ngành chính của khoa Tài chính doanh nghiệp và Kinh doanh tiền tệ cùng một số chuyên ngành khác cho các hệ đào tạo ở trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Với xuất phát như thế nên sách được trình bày hết sức cụ thể, thậm chí cả diễn giải chi li đến từng công thức. Một số thuật ngữ phức tạp hoặc những vấn đề rắc rối khó có khả năng diễn đạt hết trong mạch văn thì đã được bổ khuyết bằng các bài đọc thêm và phụ lục. Ngoài ra, cuối mỗi chương đều có chú thích một số thuật ngữ Việt – Anh để các bạn tiện trong việc tra cứu.
Hy vọng quyển sách này sẽ đem đến những nội dung cần thiết cho những bạn đọc nào quan tâm đến Tài Chính Quốc Tế, một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam.