Tài chính doanh nghiệp hiện đại (Chuỗi sách bài tập và giải pháp)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  730.00 gam
 • Kích thước:

  21×29 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2004
 • Số trang: 413

 

Chuỗi sách bài tập Tài chính doanh nghiệp hiện đại là một tài liệu bao gồm các bài tập và giải pháp đi kèm theo quyển sách Tài chính doanh nghiệp hiện đại đã được giới thiệu.Các bài tập được thiết kế theo trình tự từ dễ đến khó, bao gồm: câu hỏi, bài tập thực hành và câu hỏi thách thức. Cuối mỗi chương có đáp án và giải pháp cho một số các bài tập chủ yếu. Đây là những tình huống cơ bản được lựa chọn và đưa ra các đáp án mẫu.Cuốn sách gồm có 10 phần:1. Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp 2. Rủi ro3. Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính4. Hoạch định ngân sách vốn đầu tư5. Giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp6. Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả7. Tài trợ nợ8. Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro9. Quản trị tài chính ngắn hạn10. Các chủ đề đặc biệt