Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại (Bìa Cứng)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Ngọc Thơ
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  2200.00 gam
 • Kích thước:

  21×29 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2003
 • Số trang: 855

 

Quyển sách chuyên khảo Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học tài chính doanh nghiệp và một tập hợp các tài liệu nghiên cứu rất có giá trị của các giáo sư có uy tín ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính như các giáo sư Stewart C.Myers, Richard A.Brealey, Stephen A.Ross, Black&Scholes, William F.Sharpe, J.C.Hull, Alan Shapiro v.v. Đây là những giáo sư rất nổi tiếng mà có lẽ các bạn đã từng nghe tên tuổi. Cuốn sách có nội dung bao gồm 33 chương được chia làm 10 phần như sau:Phần 1: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp.Phần 2: Rủi ro.Phần 3: Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính.Phần 4: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư.Phần 5: Giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp.Phần 6: Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả.Phần 7: Tài trợ nợ.Phần 8: Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro.Phần 9: Quản trị tài chính ngắn hạn.Phần 10: Các chủ đề đặc biệt.Trong tất cả các chương chúng tôi đều triển khai các nguyên lý để phân tích và hoạch định các quyết định tài chính trong thực tiễn để giúp cho các nhà quản trị tài chính ở các doanh nghiệp và sinh viên biết cách ứng dụng trong thực tiễn các công việc của một giám đốc tài chính. Mong rằng đây sẽ là một tài liệu chuyên khảo bổ ích cho tất cả bạn đọc quan tâm.