Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản - Tập 2 (Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Nguyễn Minh Kiều
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2010
 • Số trang: 344

 

Phần 3: Quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức – Gồm 4 chương
Chương 10: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.
Chương 11: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn.
Chương 12: Quyết định cơ cấu vốn.
Chương 13: Quyết định chính sách cổ tức.
Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích nhằm ra quyết định liên quan đến huy động nguồn vốn và chính sách cổ tức của công ty. 
Phần 4: Những quyết định khác của tài chính doanh nghiệp – Gồm 4 chương
Chương 14: Quyết định sáp nhập và thâu tóm công ty.
Chương 15: Nhận dạng và đo lường rủi ro tài chính.
Chương 16: Quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất.
Chương 17: Quản lý rủi ro tỷ giá và tổn thất ngoại hối.
Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và định giá để giúp đưa ra các quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp. 
Mời bạn đón đọc.