Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Lê Thị Hoà
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  324.00 gam
 • Kích thước:

  17×25 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 231

 

Nội dung cuốn sách gồm 169 sơ đồ hướng dẫn kế toán trên cơ sở cập nhật các chế độ quy định hiện hành mới nhất áp dụng cho mọi đối tượng doanh nghiệp, kể cả doanhnghiệp vừa và nhỏ.
Bạn đọc có thể tra cứu, tham khảo, sử dụng Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành theo cách đọc các mối quan hệ, nguyên tắc xử lý kế toán đựơc mô tả dưới dạng sơ đồ kế toán lần lượt theo nội dung từng tài khoản kế toán của hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp. Nội dung và kết cấu của cuốn sách được chia làm ba phần:
Phần 1: Sơ đồ kế toán các tài khoản của hệ thống tài khoản kế toán doanhnghiệp
Phần 2: Sơ đồ kết toán tổng hợp doanh thu, thu nhập chi phí của một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phần 3: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp…