Sách Lược Và Thao Tác Đầu Tư Chứng Khoán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Vương Bảo Liên
 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  893200010350
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Kích thước:

  13×19 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2002
 • Số trang: 504

 

Sách tập hợp các kết quả nghiên cứu vè tình hình kinh tế vĩ mô Trung Quốc, kinh tế ngành và những công ty tham gia thị trường chứng khoán gần đây. Những vấn đề được nêu ra đều là những vấn đề đi trước trong các lĩnh vực kinh tế hiện nay, có trình độ lý luận và ý nghĩa thực tiễn nhất định, bởi vì các rác giả vốn đã có trình độ khoa học khá thâm hậu trong các lĩnh vực của mình, lại có điều kiện đi sâu nghiên cứu trong thời gian công tác; có quan điểm và phương pháp luận chưứng rất mới mẻ, có trình độ lý luận học thuật nhất định…Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:Chương I: Nghiên cứu chính sách chứng khoánChương II: Nghiên cứu đầu tư thị trườngChương III: Nghiên cứu ngành nghềChương IV: Nghiên cứu công ty