Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Vũ Duy Hào
  , Đàm Văn Huệ
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  500.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2009
 • Số trang: 336

 

Quản trị tài chính là một bộ phận cấu thành quan trọng trong khoa học quản trị kinh doanh. Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, thị trường chứng khoán đang hình thành và phát triển. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 5 phần, 16 chương, nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Người đọc được dẫn dắt bắt đầu từ cách nhìn tổng quan về quản trị tài chính, đến nhữgn vấn đề cụ thể về: chiết khấu dòng tiền, doanh lợi, rũi ro, lãi xuất, định giá doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư và tài trợ… và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp. Với cấu trúc trên đây, nội dung cuốn sách đã đảm bảo được những yêu cầu: cơ bản, phổ thông. Việt Nam và hiện đại. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực rộng lớn, phức tạp và rất mới mẻ, nhất là đối với nước ta hiện nay. Mục lục: Lời giới thiệu Phần I: Lý luận chung về quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền Chương 3: Doanh lợi và rủi ro Chương 4: Thị trường tài chính và định giá cổ phiếu, trái phiếu Phần II: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 5: Thu chi trong doanh nghiệp Chương 6: Đọc và kiểm tra các báo cáo tài chính doanh nghiệp Chương 7: Phân tích tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp Phần III: Đầu tư dài hạn và dự toán vốn của doanh nghiệp Chương 8: Chi phí vốn của doanh nghiệp Chương 9: Những vấn đề cơ bản về dự toán vốn Chương 10: Xác định luồng tiền trong dự án đầu tư Chương 11: Phân tích rủi ro của dự án và ngân sách vốn đầu tư tối ưu Phần IV: Nguồn tài trợ và quản lý vốn, tài chính trong doanh nghiệp Chương 12: Các nguồn tài trợ cho kinh doanh Chương 13: Cơ cấu vốn và đòn bẩy Chương 14: Quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Phần V: Vấn đề tài chính trong sát nhập và giải thể doanh nghiệp Chương 15: Sát nhập và mua lại doanh nghiệp Chương 16: Phá sản và thanh lý doanh nghiệp Mời bạn đón đọc.