Quản Trị Tài Chính Căn Bản (In Lần Thứ 3 Có Sửa Đổi & Bổ Sung)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS.Nguyễn Quang Thu
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  480.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  04/2007
 • Số trang: 362

 

Quản Trị Tài Chính Căn Bản (In Lần Thứ 3 Có Sửa Đổi & Bổ Sung):Nền kinh tế Việt Nam trong 10 năm gần đây đã có nhiều thay đổi cả về chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô, vì vậy, cuốn sách được tác giả cập nhật, hoàn thiện theo tinh thần đổi mới của các chính sách tài chính – lưu thông tiền tệ của Bộ Tài Chính cũng như của nhà nước ban hành. Mục lục:Lời nói đầuChương 1 : Dẫn nhập về quản trị tài chính Chương 2 : Phân tích tài chính Chương 3 : Kế hoạch tài chính Chương 4 : Quản trị vốn lưu động Chương 5 : Tài trợ vốn ngắn hạn Chương 6 : Giá trị của tiền tệ theo thời gian Chương 7 : Lượng giá chứng khoán Chương 8 : Hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn Chương 9 : Rủi ro và lợi nhuận Chương 10 : Chi phí sử dụng vốn Chương 11 : Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp Chương 12 : Chính sách phân chia cổ tức Chương 13 : Tài trợ dài hạn Phụ lục:A . Bảng số B . Đáp số bài tập Danh mục tai lieu tham khảo.Mời các bạn đón đọc.