Quản Trị Tài Chính Căn Bản ( In lần thứ 2 có sửa đổi & bổ sung )

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS.Nguyễn Quang Thu
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  490.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2005
 • Số trang: 294

 

MỤC LỤC Chương 1 : Dẫn nhập về quản trị tài chính Chương 2 : Phân tích tài chính Chương 3 : Kế hoạch tài chính Chương 4 : Quản trị vốn lưu động Chương 5 : Tài trợ vốn ngắn hạn Chương 6 : Giá trị của tiền tệ theo thời gian Chương 7 : Lượng giá chứng khoán Chương 8 : Hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn Chương 9 : Rủi ro và lợi nhuận Chương 10 : Chi phí sử dụng vốn Chương 11 : Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp Chương 12 : Chính sách phân chia cổ tức Chương 13 : Tài trợ dài hạn PHỤ LỤC A . Bảng số B . Đáp số bài tập Danh mục tai lieu tham khảo.Mời các bạn đón đọc.