Quản trị nhân sự tổng thể Mục tiêu- Chiến lược- Công cụ

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Martin Hilb
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  285.00 gam
 • Kích thước:

  15.5×23 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 242

 

Trong tương lai, môi trường cạnh tranh trên toàn cầu ngày càng trở nên gay gắt. Mô hình quản trị nhân sự tổng thể và định hướng viễn cảnh sẽ đóng vai trò then chốt cho việc sống còn lâu dài của doanh nghiệp. Mô hình này tập trung vào việc xây dựng chiến lược gọn nhẹ mà hạnh phúc cho mọi tình thế.
Quyển sách này có thể giúp các công ty đang hoạt động tại Việt Nam cạnhtranh thành công ở thị trường trong ngước cũng như trên thị trường quốc tế.