Quản trị nguồn nhân lực

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Kim Dung
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  400.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  2002
 • Số trang: 344

 

Cuốn sách được trình bày cô đọng dễ hiểu và hấp dẫn trong mười chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực, chín chương càon lại đưược chia làm ba phần, tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng của ngành quản trị nhân lực trong các tổ chức: thu hút; đào tạo và phát triển; và duy trì nguồn nhân lực. Mỗi chương gồm có:
– Phần đề cương thông báo cho bạn đọc những vấn đề cơ bản sẽ được trình bày trong chương
– Những vấn đề lý thuyết và và kinh nghiễm thực tiễn trong quản trị nguồn nhân lực giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về những vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.
– Bài tập thực hành tạo cơ hội cho sinh viên tham gia tìm hiểu, có được cảm nhận thực tế và thực hành đối phó với các vấn đề đa dạng và phức tạp trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
Các thông tin khác
Có kèm sách bài tập trong đó đưa ra các tình huống và bài tập thực hành. ..