Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều Tác Giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000054771
 • Khối lượng:
  462.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14 x 20 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2008
 • Số trang: 452

 

Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế 
Kinh tế thế giới ngày nay phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, không có một quốc gia nào tách khỏi phần còn lại của thế giới. Hoạt động kinh doanh ở các công ty cũng chịu tác động của xu hướng toàn cầu này. Do vậy, đối với các quốc gia trên thế giới cũng như nước ta việc nghiên cứu hoạt động kinh doanh quốc tế trở thành hết sức cấp thiết. Thành công sẽ đến với những công ty biết tổ chức thành thạo việc nghiên cứu kỹ môi trường kinh doanh quốc tế từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty. Đó cũng là những nội dung chính của môn học Quản trị kinh doanh quốc tế. Qua việc nghiên cứu môn học này các công ty của nước ta cũng có thể tìm hiểu cách thức hoạt động của các công ty đa quốc gia, cũng như những kinh nghiệm của họ khi thâm nhập thị trường nhằm hoạch định chiến lược thâm nhập vững chắc vào thị trường thế giới.
Quyển sách “Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế” được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thêm tài liệu nghiên cứu học tập môn học kinh doanh quốc tế cũng như chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Quyển sách này là kết quả nỗ lực của các giảng viên giảng dạy nhiều năm về môn học kinh doanh quốc tế và trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài về kinh doanh quốc tế, marketing quốc tế…
Mục lục:
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế
Chương 2: Công ty đa quốc gia
Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế
Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế
Chương 5: Văn hoá quốc tế
Chương 6: Thương mại quốc tế
Chương 7: Tài chính quốc tế
Chương 8: Hoạch định chiến lược toàn cầu
Chương 9: Chiến lược tổ chức
Chương 10: Chiến lược sản xuất
Chương 11: Chiến lược Marketing
Chương 12: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực
Chương 13: Quản trị tài chính quốc tế
Chương 14: Chiến lược phối hợp và những cạnh tranh trong nước
Mời bạn đón đọc.