Quản Trị Học

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Phan Thăng
  , TS. Nguyễn Thanh Hội
 • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000050262
 • Khối lượng:
  495.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5 x 20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2011
 • Số trang: 502

 

Quản Trị Học (Tái Bản Lần Thứ Năm Có Sửa Chữa, Bổ Sung):
Cuốn giáo trình Quản trị học được xuất bản để giúp sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng có thêm nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu. Hiện cuốn giáo trình đã được tái bản nhiều lần và được sửa chữa, bổ sung thêm cho phù hợp với quá trình phát triển về kinh tế xã hội của đất nước.
Hơn lúc nào hết nhu cầu về học tập và nghiên cứu về quản trị đang tăng lên từng ngày. Bạn đọc có thể tiếp cận với rất nhiều công trình về quản trị học. Mặc dù vậy, thực tế cũng chứng tỏ rằng, khoa học quản trị là một hệ thống hoàn chỉnh, nhưng mỗi tác giả lại trình bày theo cách riêng của mình. Không ít trường hợp sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng đặt ra câu hỏi là cần phải hiểu thế nào cho đúng về quản trị học? Để giúp bạn đọc tiếp cận một cách dễ dàng, nhưng vẫn đảm bảo được tính hệ thống và tính khoa học, cuốn giáo trình chỉ trình bày những vấn đề chủ yếu sau:
– Khái niệm về quản trị và nhà quản trị
– Quá trình phát triển của lý thuyết về quản trị
– Môi trường về quản trị
– Thông tin trong quản trị
– Ra quyết định trong quản trị
– Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra trong các hoạt động về quản trị
MỤC LỤC
I. Đại cương về quản trị
II. Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị
III. Môi trường quản trị
IV. Thông tin trong quản trị
V. Ra quyết định
VI. Hoạch định
VII. Tổ chức trong quản trị
VIII. Quản trị nguồn nhân lực
IX. Lãnh đạo
X. Kiểm tra
 Mời bạn đón đọc.