Quản Trị Dựa Vào Tri Thức

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Toru Hirata
  , Ryoko Toyama
  , Ikujiro Nonaka
 • Người dịch: Võ Kiều Linh
 • Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935207000480
 • Khối lượng:
  495.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5 x 20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2011
 • Số trang: 504

 

Hiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức (nền kinh tế tri thức), nơi tri thức là nguồn lực quan trọng nhất, thay chỗ cho những nguồn lực quản lý truyền thông như đất đai, vốn và nhân lực. Hiểu được điều đó, cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và quản lý tri thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này – Giáo dư Ikujiro Nonaka (Một trong 20 tư tưởng gia về quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới – Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005).
Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có, và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa quốc gia thành công của Nhật Bản như Honda, Toyota, Canon, Eisai… Cuốn sách khảo sát việc quản lý tri thức như là một khái niệm toàn cầu và phù hợp với bất kỳ công ty nào muốn phát triển thịnh vượng và phồn vinh trong nền kinh tế toàn cầu.
Và nhờ vào mô hình kinh tế và mô hình doanh nghiệp “dựa vào tri thức” này nà nhiều công ty và một số quốc gia đã, đang và sẽ tiếp tục dẫn đầu.
Mời bạn đón đọc.
 
Báo chí giới thiệu
Quản trị dựa vào tri thức
SGTT.VN – Xem tri thức là một nguồn lực được tạo ra bởi con người trong các mối quan hệ con người – con người, con người – môi trường, lý thuyết về quản trị dựa vào tri thức được xây dựng trên các nền tảng: yếu tố con người trong sáng tạo tri thức, tri thức như là một quá trình, tri thức mang tính phronesis (theo Aristote, là sự khôn ngoan, ứng phó thực tế).
Những học giả, nhà tư tưởng kinh tế hàng đầu người Nhật mô tả về con đường hình thành các doanh nghiệp sáng tạo và nền kinh tế tri thức, và đưa ra những dự phóng cần thiết cho tương lai. Cuốn sách cũng khai mở những khái niệm mới: tài sản, vốn trí tuệ, công ty tri thức, nhân viên tri thức… Có tư liệu minh hoạ, phân tích từ quá trình phát triển của những tập đoàn, công ty lớn của Nhật và thế giới.
(Tác giả: Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama, Toru Hirata, Võ Kiều Linh dịch, DTbooks & NXB Thời Đại, 2011, 503 trang, 120.000 đồng)
N.V
  Xem thêm Thu gọn