Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều Tác Giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  260.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  08/2009
 • Số trang: 292

 

Quản Trị dự Án Đầu Tư gồm 3 phần và 13 chương:
Phần I: Cơ sở phương pháp luận
Chương 1: Khái niệm và thuật ngữ
Chương 2: Dòng tiền đầu tư và thu hồi
Chương 3: Xác định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện chắc chắn – bài toán tĩnh
Chương 4: Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro và trong điều kiện không chắc chắn – Bài toán động – An toàn đầu tư
Phần II: Dự án đầu tư
Chương 5: Những nội dung kinh tế – Kỹ thuật chủ yếu của một dự án đầu tư – Hình thức hồ sơ
Chương 6: Sảm phẩm và thị trường
Chương 7: Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ
Chương 8: Tổ chức quản trị thực hiện dự án
Chương 9: Phân tích tài chính
Chương 10: Phân tích kinh tế – Xã hội – Môi trường
Chương 11: Trình tự lập và trình duyệt một dự án đầu tư
Phần III: Thẩm định dự án đầu tư
Chương 12: Cơ sở pháp lý của việc thẩm định dự án đầu tư
Chương 13: Phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư.