Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Dương Hữu Hạnh
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  440.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.3 x 20.3 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2004
 • Số trang: 444

 

Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)
Trong nền kinh tế thế giới đã và đang đi vào khuynh hướng hội nhập quốc tế hay hội nhập khu vực, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nội bộ quốc gia hay trên thương trường quốc tế càng trở nên khốc liệt. Trong tinh thần ấy, quyển “Quản trị doanh nghiệp” nhằm giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp xác định được các lợi thế và các cách thức của doanh nghiệp để có thể đứng vững, ổn định và phát triển không ngừng trước thời đại “hội nhập”, “bãi bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan”, “mậu dịch tự do” đang diễn ra mạnh mẽ, dồn dập.
Mục lục:
Chương 1: Đại cương về doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh – các cơ hội và các đe doạ
Chương 3: Quản trị vốn sản xuất kinh doanh
Chương 4: Quản trị chi phí sản xuất – giá thành – doanh thu và phân phối lợi nhuận
Chương 5: Các phương pháp phân tích khả năng sinh lời hay hoạch định lợi nhuận
Chương 6: Phân tích các bảng báo cáo tài chính
Chương 7: Hoạch định phương thức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: Quảng cáo – khuyến mãi
Chương 8: Thiết lập các chiến lược và các chương trình định giá
Chương 9: Hoạch định tài nguyên nhân sự và chế độ lương bổng
Chương 10: Hoạch định chiến lược kinh doanh
Chương 11: Tổ chức và điều hành doanh nghiệp
Chương 12: Các trào lưu và các lý thuyết về kinh tế xí nghiệp
Chương 13: Các chiến lược – các kế hoạch Marketing xuất khẩu và các chiến lược xâm nhập thị trường
Mời bạn đón đọc.