Quản Trị Đầu Tư Nhà Hàng Khách Sạn

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: MBA. Nguyễn Văn Dung
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030110000513
 • Khối lượng:
  286.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2011
 • Số trang: 240

 

Lĩnh vực dịch vụ (du lịch, nhà hàng khách sạn…) có tiềm năng phát triển rất lớn trong hiện tại và tương lai, đồng thời có sự cạnh tranh mạnh mẽ, nên dự án đầu tư kinh doanh phải được phân tích trên cơ sở khoa học, phân tích thị trường khách hàng, phân tích tài chính sâu (chi phí, tỉ lệ lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, rủi ro kinh doanh, rủi ro môi trường…) để dự án đầu tư khả thi, có khả năng sinh lợi theo kỳ vọng trong dài hạn. Các nhà đầu tư tương lai trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, ngoài sự nhạy bén kinh doanh, có lẽ cần sử dụng các phương pháp kinh tế, tài chính, để đánh giá dự án đầu tư, tính các loại chi phí và tỉ lệ lợi nhuận kỳ vọng, để quản trị tốt nhằm hạ chi phí, và phối hợp các nguồn tài chính, các phương án đầu tư sinh lợi trong lĩnh vực này. Quyển sách “Quản Trị Đầu Tư Nhà Hàng Khách Sạn” được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc các phương pháp đánh giá dự án đầu tư khả thi, các phương pháp phân tích tính toán và quản trị chi phí trên cơ sở khoa học kinh tế, tài chính, các yếu tố định lượng (phương pháp NPV, IRR, ARR, thời gian hoàn vốn, dòng tiền mặt chiết khấu, phương pháp CVP (chi phí – sản lượng – lợi nhuận), đồ thị phân tán…)…
Quyển sách kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng trong kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, giải trí của quý độc giả. Mục lục: Chương 1: Quản lý chi phí Giới thiệu
Mục tiêu chương
Quản lý chi phí
Các loại chi phí
Chúng ta nên mua thiết bị nào?
Chúng ta có thể bán dưới mức tổng chi phí không?
…Chương 2: Phương pháp chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận cho các quyết định
Giới thiệu
Mục tiêu chương
Phương pháp CVP cho các quyết định
Các giả định và hạn chế của phương pháp CVP
Thuế thu nhập
…Chương 3: Lập ngân sách vốn và quyết định đầu tư Lời giới thiệu
Mục tiêu
Quyết định đầu tư
Công cụ hướng dẫn quyết định đầu tư
Giá trị hiện tại ròng
Suất thu lợi nội (IRR)
… Chương 4: Giới thiệu nghiên cứu dự án khả thi Giới thiệu
Mục tiêu
Định nghĩa Nghiên cứu khả thi
Dạng thức nghiên cứu khả thi
Phân tích cung cầu
Phân tích tài chính
…. Chương 5: Mục tiêu tài chính và hệ thống thông tin Giới thiệu
Mục tiêu
Mục tiêu tài chính
Bản báo cáo nhiệm vụ
Các mục tiêu của quản trị tài chính
Tối đa hóa lợi nhuận
Tối đa hóa suất thu lợi đầu tư
… Mời bạn đón đọc.