Quản Trị Chiến Lược

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân
  , Kim Ngọc Đạt
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  660.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2009
 • Số trang: 536

 

Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi quyết định vận mệnh của chính mình: “Làm sản phẩm gì?”, “Bán cho thị trường nào?”, “Gia nhập chuỗi cung ứng nào và nhập vào vị trí nào trong chuỗi?”… Đối với mỗi doanh nghiệp/tổ chức chiến lược cũng có vị trí quan trọng như bánh lái đối với mỗi con tàu, nhờ có bánh lái con tàu mới có thể xác định được hướng đi, đích đến, cùng hải trình tối ưu nhất để đi đến đích, nhờ có quản trị chiến lược doanh nghiệp/tổ chức xác định được tầm nhìn, sứ mạng của mình, cùng hệ thống mục tiêu chiến lược, các chính sách, giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhờ xác định đúng hướng đi và “đường đi, nước bước” doanh nghiệp sẽ chiến thắng được đối thủ cạnh tranh, khẳng định được vị thế xứng đáng của mình trên thương trường nội địa, khu vực và thế giới. Quản trị chiến lược là chiếc đũa thần giúp các doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi cái “vòng kim cô” luẩn quẩn “hết trồng lại phá, hết phá lại trồng”, “được mùa rớt giá, được giá mất mùa”…Những điều vừa trình bày khẳng định ý nghĩa to lớn của quản trị chiến lược: giúp tổ chức thấy rõ mục đích và hướng đi của mình, nhờ vậy có thể phát triển đúng hướng và hiệu quả.
Môn học có 8 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược.
Chương 2: Nghiên cứu môi trường bên ngoài
Chương 3: Nghiên cứu môi trường bên trong
Chương 4: Hoạch định chiến lược công ty
Chương 5: Thực hiện chiến lược
Chương 6: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược.
Chương 7: Chiến lược cạnh tranh
Chương 8: Chiến lược kinh doanh toàn cầu
Mời bạn đón đọc.