Quản Trị Chất Lượng

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Nguyễn Kim Định
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030020005967
 • Khối lượng:
  720.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  09/2010
 • Số trang: 462

 

Giáo trình Quản lý chất lượng lần này được chia thành bốn phần:
Phần 1: Phần Lý thuyết: Gồm năm chương
Chương 1: Một số quan điểm và các nguyên tắc cơ bản trong Quản lý chất lượng hiện đại
Chương 2: Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng (trích trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2008).
Chương 3: Phương pháp Quản lý chất lượng đồng bộ TQM – Total Quality Management.
Chương 4: Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.
Chương 5: Đo lường, đánh giá chất lượng
Phần 2: Phần Bài tập: Gồm một số Bài báo của các chuyên gia, Bài tập ứng dụng, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chất lượng
Phần 3: Phần phụ lục: Gồm Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, một số tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng…
Mời bạn đón đọc.