Quản Lý Bằng Giá Trị - Làm Thế Nào Để Đưa Các Giá Trị Vào Quản Lý Để Đạt Được Những Thành Công Xuất Sắc

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Ken Blanchard
 • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8934974057376
 • Khối lượng:
  200.00 gam
 • Kích thước:

  13.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2006
 • Số trang: 148

 

“Quản Lý Bằng Giá Trị – Làm Thế Nào Để Đưa Các Giá Trị Vào Quản Lý Để Đạt Được Những Thành Công Xuất Sắc”“Quản lý bằng giá trị” giúp các lãnh đạo, nhà quản lý làm rõ các giá trị cốt lõi của công ty họ, truyền đạt các giá trị đó trong toàn công ty và đồng nhất với những thực hành thực tế và cuối cùng là đạt được tầm mức mới của sự thành công.”Tôi là một người tin tưởng Quản lý bằng giá trị (MBV) bởi vì tôi được chứng kiến phần thưởng quan trọng mà các tổ chức thực hiện quá trình nhận được. Những tổ chức đó đã phát triển các tuyên cáo sứ mệnh và giá trị điều hành rõ ràng và đã truyền đạt các giá trị đó trong toàn công ty của họ; toàn bộ cuộc hành trình của họ là việc quản lý bằng các giá trị đó. Nhiều thành công liên tiếp về mặt hiệu quả kinh doanh, mức độ hài lòng và lợi nhuận trên vốn đầu tư đã được chứng minh trong quyển sách này. Dù được viết như một truyện hư cấu, nhưng câu chuyện ở đây dựa vào các báo cáo thật của những người tham gia, các khách hàng và các cổ đông tại Nostan, Holt và các tổ chức khác trong dự án MBV của chúng tôi.Quản lý bằng giá trị có thể và thật sự tạo ra một sự khác biệt. Tôi xin mời bạn tham gia với Michael và tôi trong quá trình Quản lý bằng giá trị này. Câu chuyện này, được viết với sự giúp đỡ của Jim Ballard, mô tả sự biến đổi mà tổ chức của bạn có thể trải qua và cách mà bạn có thể tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của các nhân viên của bạn, các khách hàng của bạn phục vụ và các cổ đông của bạn”.( Ken Blanchard)Mời bạn đón đọc.