Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS-TS. Võ Thanh Thu
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  450.00 gam
 • Kích thước:

  14×20 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2003
 • Số trang: 495

 

Tiến trình hội nhập hóa toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, mang tính tất yếu khách quan. Ở những năm đầu của thế kỷ thứ 21 đất nước chúng ta đã và đang hội nhập thành công với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh như thế các kiến thức về Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế rất cần thiết cho các chuyên gia kinh tế vì nó cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về cơ sở khoa học của vấn đề hội nhập; về đặc điểm và các nguyên tắc quan hệ quốc tế về kinh tế, thương mại, hoạt động đầu tư của quá trình hội nhập; những rào cản thương mại; các chính sách ngoại thương.
Cuốn sách Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế này là sự phát triển cao hơn, toàn diện hơn của cuốn Kinh tế đối ngoại do cùng một tác giả biên soạn đã được lưu hành trong suốt một thập niên qua.
Cuốn sách được dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập ở bậc sau đại học, đại học và các trường cao đẳng, các viện nghiên cứu kinh tế quốc tế.