Quá Trình Phát Triển Kinh Tế việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Gs. Lê Thang Nghiệp
 • Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  8935048960622
 • Khối lượng:
  270.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2006
 • Số trang: 228

 

Cuốn sách Quá Trình Phát Triển Kinh Tế việt Nam bao gồm 10 chương nghiên cứu quá trình phát triển  của nền kinh tế Việt Nam từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp cho đến các năm chuyển sang cơ chế thị trường. Đồng thời trình bày một số ý kiến về triển vọng  của nền kinh tế việt Nam trong tương lai. Cuốn sách này đã đặt trọng tâm vào các chủ đề như điều kiện kinh tế xã hội và bằng phương pháp định lượng đã đo lường hiệu quả của các chính sách trong từng giai đoạn và nhất là ảnh hưởng của chính sách Đổi mới trên GDP và sản lượng nông nghiệp và công nghiệp.Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và những người quan tâm đến qúa trình phát triển và đổi mới của nền kinh tế Việt Nam.Mục Lục: Gồm 10 chương với những nội dung sau:Xây dựng xã hội chủ nghĩa: Phát triển nông nghiệp  và nông thôn.Xây dựng xã hội chủ nghĩa: Công nghiệp và thương nghiệp.Chuyển sang kinh tế thị trường: Bối cảnh và ảnh hưởng.Đo ảnh hưởng Đổi mới trên GDP.Hiện trạng nông nghiệp: Chênh lệch giữa các vùng sinh thái.Hiện trạng nông nghiệp: Đo ảnh hưởng Đổi Mới.Công nghiệp hoá: Hiện trạng và triển vọng.Đổi mới thị trường lao động: Yếu tố quyết định mức lương trong xí nghiệp quốc hữu.Phân phối thu nhập biến đổi qua thời gian và chênh lệch giữa các vùng.Một vài vấn đề liên quan.Mời bạn đón đọc.