Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Tái bản 12/13/2013

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS Trần Kim Dung
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  660.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2013
 • Số trang: 489

 

Mục đích
Làm
thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề
khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong
nền kinh tế chuyển đổi. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường
kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và yêu cầu
phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh
tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các
quản trị gia Việt Nam phải có các quan điểm mới, lĩnh hội
được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới
về quản trị con người. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý
luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản
trị nguồn nhân lực ở Việt Nam, cuốn sách được thiết kế nhằm
giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản
trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản
trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan tâm.
Cách tổ chức
Cuốn
sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong mười
hai chương. Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về quản trị
nguồn nhân lực, chín chương tiếp theo được chia làm ba phần,
tương ứng với ba nhóm chức năng quan trọng nhất của quản trị
nguồn nhân lực trong các tổ chức: thu hút, đào tạo và phát
triển, và duy trì nguồn nhân lực. Phần thứ tư “Quản trị nguồn
nhân lực trong môi trường hiện đại” gồm có hai chương “Quản trị
nguồn nhân lực quốc tế” và “Đánh giá kết quả quản trị nguồn
nhân lực”. Phần cuối cùng gồm có các tình huống tổng hợp
nhằm kết nối toàn bộ các vấn đề chức năng trong quản trị nhân
lực của các doanh nghiệp.
Mỗi chương gồm có:
– Phần mục tiêu cho biết độc giả sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng gì sau khi đọc hết chương.

Những vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong quản
trị nguồn nhân lực giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về
những vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.

Phần tóm tắt và câu hỏi giúp cho sinh viên phân biệt được
những vấn đề cốt yếu và những vấn đề hỗ trợ, tự kiểm tra
lại các kiến thức của mình và xác định xem vấn đề nào cần
được tiếp tục nghiên cứu.

Nghiên cứu tình huống tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu, phân
tích và thảo luận các vấn đề về quan điểm, cách thức giải
quyết vấn đề đối với những trường hợp điển hình trong quản
trị nguồn nhân lực.

Bài tập thực hành tạo cơ hội cho sinh viên tham gia tìm hiểu,
có được cảm nhận thực tế và thực hành đối phó với các vấn
đề đa dạng và phức tạp trong thực tiễn quản trị nguồn nhân
lực.
Mời bạn đón đọc.