Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ngành Khách Sạn

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Lưu Trọng Tuấn
  , Ph.D
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000057849
 • Khối lượng:
  506.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  14.5 x 20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  22/04/2014
 • Số trang: 400

 

Thiếu vắng tài năng (talents), thuật ngữ mà Dave Ulrich dùng để chỉ con người trong tổ chức, các nguồn vốn trên cũng thưa thớt: thiếu lãnh đạo tài năng, thiếu trí thức, và dòng chảy thông tin cũng không còn mạnh mẽ. Thiếu vắng tài năng, tổ chức như chiếc thùng rỗng, dù có kêu to, cũng không cuốn hút được khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp và cả cộng đồng đóng góp vào chuỗi giá trị của tổ chức. Quản trị con người hay quản trị nguồn nhân lực để tạo nên các nguồn vốn trên luôn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của tổ chức.
Lĩnh vực dịch vụ như lĩnh vực khách sạn càng chú trọng hơn đến quản trị nguồn nhân lực bởi sản phẩm của họ phần lớn sản sinh từ hành đông trực tiếp của nhân viên khách sạn, từ nghi thức tiếp đón vào khách sạn, phong cách check -in hành trình đưa khách lên phòng, cách hóa giải mọi than phiền, v.v..đều là sản phẩm trí tuệ của cả tập hợp tài năng trong khách sạn. Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn trở nên là tri thức không phải chỉ có CEO hay nhà quản trị nhân sự cần trang bị, mà đó là tri thức mà mọi thành viên trong khách sạn cần tiếp cận để hiểu mình đang ở đâu trên con đường trở thành “công dân tiêu biểu” trong khách sạn với trách nhiệm xã hội cao (CSR) đối với sứ mệnh phát triển chiến lược của khách sạn.
Quyển sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ngành Khách Sạn muốn gừi đến độc giả những người đã và đang hay sắp sửa bước vào nghề khách sạn – nhất là những sinh viên và những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn, một khung tri thức, một cẩm nang về nguồn nhân lực trong khách sạn, một túi kinh nghiệm quản trị nhân sự thành công của các CEO trong lĩnh vực khách sạn…
Quyển sách bao gồm 6 chương:
Chương 1. Tổng quan về nguồn nhân lưc khách sạn ở Việt Nam
Chương 2. Phân tích công việc và tuyển chọn trong ngành khách sạn
Chương 3. Đào tại và phát triển nguồn nhân lực trong ngành khách sạn
Chương 4. Đánh ghía hiệu quả công việc và chế độ đãi ngộ
Chương 5. Quan hệ lao động trong ngành khách sạn
Chương 6. Vai trò nhân lực trong hoạch định chiến lược và tahy đổi tổ chức

Mời bạn đón đọc.