Quản Lý Dự Án - Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Gary R. Heerkens
 • Người dịch: Trần Lê Dung
 • Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  9780071265133
 • Khối lượng:
  110.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  15 x 23 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2008
 • Số trang: 72

 

Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý 
Bạn được giao quản lý một dự án – và bây giờ phải làm sao? Quản lý dự án cung cấp cho bạn 24 bài học chi tiết về các kỹ năng cơ bản trong việc quản lý dự án thành công. Từ việc thấu hiểu vai trò của người quản lý dự án tới việc làm việc với một ngân sách nhất định và lãnh đạo một nhóm để nắm bắt và trở nên thông thạo với các công cụ cơ bản của việc phân tích dự án, ấn phẩm mới nhất này trong loạt sách Professional Education của nhà xuất bản nổi tiếng McGraw – Hill sẽ giúp chỉ ra cho bạn thấy làm cách nào để

– Động viên nhóm

– Phát triển một kế hoạch hành đọng

– Thực hiện phân tích tài chính

– Định lượng và phân tích rủi ro

– Quản lý các kênh thông tin

– Thực hiện việc chuyển giao thành công và trơn tru

– Tối đa hoá học tập

– Chứng minh bằng tài liệu các mục tiêu và thành tựu

Quản lý dự án thành công là công việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sự bù đắt lại là rất lớn, cả cho công ty lẫn công việc của bạn. Quản lý dự án sẽ mang lại cho bạn những tri thức thiết yếu để trở thành một nhà quản lý dự án có năng lực cao, được đánh giá tốt, và – trong mọi khả năng – được tưởng thưởng xứng đáng.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Khoa học và nghệ thuật quản lý dự án

Thấu hiểu vai trò của người quản lý dự án

Xây dựng một đội dự án hiệu quả

Thấu hiểu nhu cầu thực sự

Thực hiện phân tích tài chính

Thực hiện một sự khở đầu chính thức

Dừng lại để kiểm tra thực tiễn

Kết thúc những dự án không phù hợp

Phát triển một kế hoạch hợp lý

Nhường chỗ cho nghiên cứu

Hiểu động lực của đội

Phát triển một kế hoạch định dạng

Quản lý tất cả các bên liên quan đến dự án

So sánh với một đường mốc

Hãy khách quan với những nguy cơ

Chủ động quản lý các kênh liện lạc

Tối ưu hoá ưu thế của dự án

Xem xét các vấn đề hậu dự án

Quản lý các điểm chung

Thực hành tự quản lý

Nhận ra nhiều thông số thành công

Sử dụng tài liệu một cách khôn ngoan

Khen thưởng cho những biểu hiện xuất sắc của đội

Tối đa hoá việc học hỏi từ sự kết thúc

Truyền đạt “các bài học đã học được”

Mời bạn đón đọc.